ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 3638561

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

1.   Rozpoczęcie roku szkolnego:   
          01.09.2020r.

2.   Zimowa przerwa świąteczna:    
          23.12.2020r. - 31.12.2020r.

3.   Ferie zimowe:     
          04.01
.2021r. - 17.01.2021r.

4.   Wiosenna przerwa świąteczna:      
          01.04.2021r. - 06.04.2021r.

5.  Egzamin ósmoklasisty,
     termin główny:
styczeń i maj 2021r.
     termin dodatkowy:
maj i czerwiec 2021r.

6.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
          25.06.2021r.

Dodatkowe dni wolne od nauki:   

          - 01.09.2020r. (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego
          - 25 - 27.05.2021r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin
ósmoklasisty
          - 04.06.2021r. (piątek)

          - 25.06.2021r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

Plan spotkań ogólnych z rodzicami:

           08.09.2020r. - zebranie ogólne
           październik - konsultacje online
           24.11.2020r. - zebranie ogólne
           grudzień 2020r. - konsultacje online
           05.01.2021r. - zebrania ogólne
           marzec, kwiecień 2021r. - konsultacje online
           31.05.2021r. - zebranie ogólne

Konferencje Rady Pedagogicznej:

1.      Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny - 31.08.2020r.

2.      Konferencja klasyfikacyjna po I półroczu 2020/21 – 29.01.2021r.

3.      Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego
         2020/21 – 21.06.2021r.

4.      Konferencja plenarna na zakończenie roku szkolnego 2020/21 –
         25.06.2021r.

Wystawianie ocen:
do 15.12.2020r. - oceny przewidywane i oceny niedostateczne
na I półrocze, informacja do rodziców

do 05.01.2021r. - oceny proponowane na I półrocze

do 20.01.2021r. wystawienie ocen za I półrocze

do 25.05.2021r. - oceny przewidywane i oceny niedostateczne na zakończenie roku, informacja do rodziców

do 31.05.2021r. - oceny proponowane na koniec roku

do 14.06.2021r. - wystawienie ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021.


Obiady szkolne 2020/2021

ZASADY OPŁACANIA OBIADÓW
1. 7 dni przed końcem bieżącego miesiąca, na stronie internetowej szkoły, podana zostaje kwota, jaką należy wpłacić za obiady na miesiąc następny. Należy dokonywać wpłat w kwocie dokładnie takiej jaka została podana na stronie internetowej.
2. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,50 zł. 
3. Wpłaty należy dokonać w terminie od 24-go do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym obiady zostaną wydane.
4. Opiekun ucznia, który chce korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, powinien dokonać opłaty za obiady na podane poniżej konto szkoły:
ING BANK ŚL.S.A. I/GLIWICE 25 1050 1285 1000 0002 0351 5515
5. W tytule operacji należy podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadu, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc jakiego dotyczy wpłata, (np.: Anna Maj, klasa Va, wrzesień).
6. W przypadku, gdy kwota wpłacana przez nabywcę nie wpłynie na konto szkoły do 5-go dnia miesiąca, roszczenia do banku wnosi osoba wpłacająca.
7. W przypadku nieobecności ucznia, dopuszcza się dokonanie odpisu rezygnacji od wartości obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem dokonania odpisu w pierwszym dniu jest zgłoszenie nieobecności do godz. 8:00 osobiście lub telefonicznie intendentowi. Zgłoszenie po godz. 8:00, wiąże się z odliczeniem obiadu od dnia następnego. Nr telefonu, pod który należy zgłosić odpis: 032 232 23 41 wew. 28 lub na adres e-mail: sekretariat@sp41.gliwice.eu
8. W przypadku całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów, należy zgłosić ten fakt do końca m-ca poprzedzającego rezygnację osobiście, telefonicznie pod nr tel. 032 232 23 41 wew. 28 lub na adres e-mail: sekretariat@sp41.gliwice.eu
9. Nie prowadzimy sprzedaży obiadów na wynos.