ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 3623946

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Organizacja roku szkolnego

Obiady szkolne 2020/2021

ZASADY OPŁACANIA OBIADÓW
1. 7 dni przed końcem bieżącego miesiąca, na stronie internetowej szkoły, podana zostaje kwota, jaką należy wpłacić za obiady na miesiąc następny. Należy dokonywać wpłat w kwocie dokładnie takiej jaka została podana na stronie internetowej.
2. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,50 zł. 
3. Wpłaty należy dokonać w terminie od 24-go do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym obiady zostaną wydane.
4. Opiekun ucznia, który chce korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, powinien dokonać opłaty za obiady na podane poniżej konto szkoły:
ING BANK ŚL.S.A. I/GLIWICE 25 1050 1285 1000 0002 0351 5515
5. W tytule operacji należy podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadu, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc jakiego dotyczy wpłata, (np.: Anna Maj, klasa Va, wrzesień).
6. W przypadku, gdy kwota wpłacana przez nabywcę nie wpłynie na konto szkoły do 5-go dnia miesiąca, roszczenia do banku wnosi osoba wpłacająca.
7. W przypadku nieobecności ucznia, dopuszcza się dokonanie odpisu rezygnacji od wartości obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem dokonania odpisu w pierwszym dniu jest zgłoszenie nieobecności do godz. 8:00 osobiście lub telefonicznie intendentowi. Zgłoszenie po godz. 8:00, wiąże się z odliczeniem obiadu od dnia następnego. Nr telefonu, pod który należy zgłosić odpis: 032 232 23 41 wew. 28 lub na adres e-mail: sekretariat@sp41.gliwice.eu
8. W przypadku całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów, należy zgłosić ten fakt do końca m-ca poprzedzającego rezygnację osobiście, telefonicznie pod nr tel. 032 232 23 41 wew. 28 lub na adres e-mail: sekretariat@sp41.gliwice.eu
9. Nie prowadzimy sprzedaży obiadów na wynos.