ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 3623925

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

1.   Rozpoczęcie roku szkolnego:   
          01.09.2020r.

2.   Zimowa przerwa świąteczna:    
          23.12.2020r. - 31.12.2020r.

3.   Ferie zimowe:     
          04.01
.2021r. - 17.01.2021r.

4.   Wiosenna przerwa świąteczna:      
          01.04.2021r. - 06.04.2021r.

5.  Egzamin ósmoklasisty,
     termin główny:
styczeń i maj 2021r.
     termin dodatkowy:
maj i czerwiec 2021r.

6.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
          25.06.2021r.

Dodatkowe dni wolne od nauki:   

          - 01.09.2020r. (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego
          - 25 - 27.05.2021r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin
ósmoklasisty
          - 04.06.2021r. (piątek)

          - 25.06.2021r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

Plan spotkań ogólnych z rodzicami:

           08.09.2020r. - zebranie ogólne
           październik - konsultacje online
           24.11.2020r. - zebranie ogólne
           grudzień 2020r. - konsultacje online
           05.01.2021r. - zebrania ogólne
           marzec, kwiecień 2021r. - konsultacje online
           31.05.2021r. - zebranie ogólne

Konferencje Rady Pedagogicznej:

1.      Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny - 31.08.2020r.

2.      Konferencja klasyfikacyjna po I półroczu 2020/21 – 29.01.2021r.

3.      Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego
         2020/21 – 21.06.2021r.

4.      Konferencja plenarna na zakończenie roku szkolnego 2020/21 –
         25.06.2021r.

Wystawianie ocen:
do 15.12.2020r. - oceny przewidywane i oceny niedostateczne
na I półrocze, informacja do rodziców

do 05.01.2021r. - oceny proponowane na I półrocze

do 20.01.2021r. wystawienie ocen za I półrocze

do 25.05.2021r. - oceny przewidywane i oceny niedostateczne na zakończenie roku, informacja do rodziców

do 31.05.2021r. - oceny proponowane na koniec roku

do 14.06.2021r. - wystawienie ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021.