ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 4011114

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

1.   Rozpoczęcie roku szkolnego:   
          01.09.2021r.

2.   Zimowa przerwa świąteczna:    
          23.12.2021r. - 31.12.2022r.

3.   Ferie zimowe:     
          14.02
.2022r. - 27.02.2022r.

4.   Wiosenna przerwa świąteczna:      
          14.04.2022r. - 19.04.2022r.

5.   Egzamin ósmoklasisty, termin główny: 24 - 26.05.2022r.
      (24 maja - j. polski, 25 maja - matematyka, 26 maja - język obcy        nowożytny).
     
Termin dodatkowy: 13-15 czerwca.

6.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
          24.06.2022r.

Dodatkowe dni wolne od nauki:   

          - 01.09.2021r. (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego
          - 12.11.2021r. (piątek)
          - 02.05.2022r. (poniedziałek)
          - 24 - 26.05.2022r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty
          - 17.06.2022r. (piątek)
          - 24.06.2022r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

We wszystkie dni wolne dodatkowo, szkoła zapewnia opiekę w godzinach pracy świetlicy szkolnej dla wszystkich uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Plan spotkań ogólnych z rodzicami:

Klasy 1-3 - 16.00
Klasy 4-8 - 16.30

           08.09.2021r. - zebranie ogólne (obecność na zebraniu wskazana)
           06.10.2021r. - konsultacje 

           03.11.2021r. - konsultacje

           21.12.2021r. - konsultacje 

           11.01.2022r. - zebranie ogólne
ONLINE
           16.03.2022r. - konsultacje

           13.04.2022r.
- konsultacje 

           11.05.2022r. - zebranie ogólne

w razie zmiany sytuacji epidemicznej spotkania mogą odbywać się w trybie on line

Konferencje Rady Pedagogicznej:

1.      Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny - 31.08.2021r.

2.      Konferencja klasyfikacyjna po I półroczu 2020/21 – 21.01.2022r.

3.      Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego
         2020/21 – 21.06.2022r.

4.      Konferencja plenarna na zakończenie roku szkolnego 2020/21 –
         23.06.2022r.

Ważne terminy:

18.12.2021r. Wystawienie ocen przewidywanych na I półrocze.
21.12.2021r
.
Poinformowanie rodziców o ocenach przewidywanych  i zagrożeniach - zebranie.
10.01.2021r
.
Wystawienie ocen proponowanych na I półrocze.
11.01.2022r
.
Poinformowanie rodziców o ocenach i proponowanych i zagrożeniach.
20.01.2022r
.
Wystawienie ocen za I półrocze.
23.01.2022r
.
Koniec I półrocza.
24.01.2022r
.
Rozpoczęcie II półrocza.
09.05.2022r
.Wystawienie ocen przewidywanych na II półrocze.
11.05.2022r
.Poinformowanie rodziców o ocenach i proponowanych i zagrożeniach.
06.06.2022r
.Wystawienie ocen proponowanych na I półrocze.