ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 5176478

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/20223

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022r. (czwartek)

2.  Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

3.  Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2023r. 

4.  Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

5.  Egzamin ósmoklasisty - termin główny:
       23 maja 2023 - język polski,
 
       24 maja 2023 - matematyka,  
       25 maja 2023 - język obcy nowożytny.

Termin dodatkowy: 
       12 czerwca 2023,
       13 czerwca 2023,
       14 czerwca 2023.

6.  Zakończenie roku szkolnego 2022/23 - 23 czerwca 2023r.

Dodatkowe  dni wolne od nauki:

- 01.09.2022 (czwartek) – rozpoczęcie roku szkolnego

- 31.10.2022 (poniedziałek)

- 23,24,25. 05. 2023 egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

- 02.05.2023 (wtorek)

- 09.06.2023 (piątek)

- 24.06.2023 (piątek) – zakończenie roku szkolnego.

We wszystkie dni wolne szkoła zapewnia opiekę w godzinach pracy świetlicy szkolnej, dla wszystkich uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Plan spotkań ogólnych z rodzicami:

Godziny zebrań: Godz.16.00, kl  I – III;
                             godz.17.00, 
kl IV – VIII.

W czasie zebrań nauczyciele uczący w kl I - III obecni w godz. 16.30.-17.30
W czasie zebrań nauczyciele uczący w
kl IV - VIII obecni w godz. 17.30-18.30
 

06.09.2022r. - Spotkanie informacyjne  

10.01.2023r - Zebranie ogólne (informacja o ocenach, w szczególności o zagrożeniach) 

23.05.2023r - Zebranie ogólne (informacja o ocenach, w szczególności o zagrożeniach)

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI INDYWIDUALNIE
(w ramach godzin dostępności dla uczniów i rodziców)
plik do pobrania w formacie PDF - u dołu posta

Na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy może zostać zwołane dodatkowe zebranie. 

Konferencje Rady Pedagogicznej:

1.Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny 2022/20223 – 31 sierpnia 2022r.

2.Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze 2022/2023 – 17.02.2023r. 

3.Konferencja klasyfikacyjna roczna – 19.06.2023r. 

4.Konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023 – 22.06.2023r. 

Ważne terminy:

10.01.2023r. Wystawienie ocen przewidywanych na I półrocze 

08.02.2023r. Wystawienie ocen proponowanych na I półrocze 

15.02.2023r. Wystawienie ocen za I półrocze 

19.01.2023r. Koniec I półrocza 

20.01.2023r. Rozpoczęcie II półrocza 

22.05.2023r. Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych  

09.06.2023r. Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych 

16.06.2023r. Wystawienie ocen końcoworocznych.


Plik do pobrania:

  1. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI Godziny dostępności od 18.04.23