ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 3623969

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekty: O PROJEKCIE

POKONUJĄC BARIERY SIĘGAMY PO SUKCES

W okresie od 1.10.2020 do 30.09.2022 będziemy realizować w szkole projekt edukacyjny w ramach międzynarodowego programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).


Oficjalna strona programu TUTAJ

Projekt dotyczy zagranicznych szkoleń kadry pedagogicznej, skupionych wokół nowoczesnych technologii informacyjnych, metody nauczania CLIL, interkulturowości, cyberprzemocy i edukacji outdoorowej

W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli o różnych specjalnościach, wyłonionych w wyniku rekrutacji.

Celem projektu jest długofalowe wzmocnienie obszarów odpowiadających za kształcenie ucznia szkoły podstawowej w świadomości pełnej odpowiedzialności za własny rozwój, przynoszący satysfakcję i sukces.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespół projektowy, w którego skład wchodzą dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, główny księgowy i koordynatorzy projektu.

Autorkami wniosku i koordynatorkami projektu są panie Beata Haładus i Dorota Prażuch. Pieczę nad projektem sprawuje pani dyrektor Joanna Łomnicka - Łakomy.

Dofinansowanie projektu z UE: 30459 EU


Pliki do pobrania:

  1. Ulotka do pobrania