ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 4011096

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekty: POWER 2020-2022 Inne projekty

POKONUJĄC BARIERY SIĘGAMY PO SUKCES

W okresie od 1 października 2020 do 30 września 2022

realizujemy w szkole projekt edukacyjny

w ramach międzynarodowego programu POWER

(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)


Projekt dotyczy szkoleń kadry edukacyjnej w placówkach europejskich
i jest finansowany przez Unię Europejską.

 

Więcej o programie TUTAJ

Misja Leonardo

Znakomity escape room przygotowany przez panią Dorotę Prazuch, był jednym z zadań szkolnego Dnia Narodów.
Zapraszamy do wspólnej zabawy :-)
http://view.genial.ly/6203b8070b36560012596898/interactive-content-misja-leonardo?fbclid=IwAR3Zb3Def8-FoAjUbrBBWGlD7FldKahFzfPUNT8z0wH-9VGqe12_oqHRSxo

Lecimy do Szwecji!

Lecimy do Szwecji ‼ 🇸🇪
Trzy nasze nauczycielki już wkrótce rozpoczną kurs dotyczący edukacji outdoorowej w Göteborgu.
Z tej okazji przypominam, że mamy w bibliotece wydaną kilka lat temu książkę "Szwecja czyta Polska czyta". W części polskiej znajdziemy wywiad z redaktorkami strony BIBLIOTEKI SZKOLNE ONLINE, której współzałożycielką jest nasza szkolna bibliotekarka - Beata Haładus 😊
Jeśli do tego dodać pyszne ciasteczka cynamonowe, to przygotowanie kulturowe możemy uznać za zakończone 😃

Mona Lisa around Europe!

9 maja, a więc...  Dzień Europy. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. przygotowanej przez panie Dorotę Prażuch i Beatę Haładus.
Mona Lisa around  Europe - filmik i karta pracy do pobrania również w zakładce DOBRE PRAKTYKI

Zapraszamy :-) 

Uliczkę znam w Barcelonie...

Jeżeli ktoś w najbliższym czasie wybiera się do Barcelony, to polecamy konsultacje z paniami Agnieszką Lanuszny, Olą Kołodziejczyk i panem Benkiem Piksą 😃 Kurs STEAM to nie tylko nauka, ale również zwiedzania miasta. Zerknijmy zatem na nowa gazetkę na holu na parterze 🙂 🇪🇸

Primavera znaczy WIOSNA

Primavera czyli WIOSNA. 🌷
To hasło z krzyżówki, a przede wszystkim - temat znakomitej prezentacji dla uczniów, związanej z Florencją. Panie Dorota Prażuch i Beata Haładus, jeszcze podczas swojej mobilności, opracowały właśnie takie zadanie edukacyjne, będące jednym z elementów zaliczenia kursu.
Prezentacja jest dostępna  w zakładce DOBRE PRAKTYKI i mogą z niej korzystać nauczyciele z całej Polski. http://www.sp41.zsp15gliwice.pl/projekty,54
Na początek - relacja z naszej szkoły, z lekcji plastyki z panią Eweliną Paluch 🙂 .

Kształcimy się...

14 kwietnia - to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, ale nie dla nauczycieli :)
W naszym zawodzie kształcenie permanentne to rzecz naturalna. W tym roku szkolnym już kilkakrotnie spotykaliśmy się na prelekcjach i warsztatach w ramach WDN. Tym razem spotkanie miało dwa etapy. W pierwszym wysłuchaliśmy relacji z marcowych mobilności do Florencji i Barcelony. Panie Dorota Prażuch, Beata Haładus, Agnieszka Lanuszny i Aleksandra Kołodziejczyk, zdały relacje ze szkoleń "Facing diversity" i "From STEM to STEAM" i zapowiedziały dalsze działania w szkole, związane z wykorzystaniem nowych treści z kursów.
Drugi etap przeznaczony był na pracę w zespołach przedmiotowych. Zaprezentowano praktyczne rozwiązania edukacyjne, bazujące na doświadczeniach związanych z udziałem w naszym projekcie. Było twórczo, pomysłowo i bardzo kreatywnie.
Tak trzymać!


Ozoboty szukaja wiosny

Klasy trzecie szukają zagubionej wiosny. 🌷🌷🌷
Kurs „Educational robotics” w Sewilli znów stał się inspiracją do ciekawych działań w czasie zajęć rozwijających kreatywność, prowadzonych przez uczestniczkę szkolenia, panią Karinę Wódkowską – Semik.
Tym razem w roli głównej, uwielbiane przez dzieci, edukacyjne ozoboty. 🤩
Gratulujemy pomysłu 🥰

Florencja na gazetce

Na holu na parterze wspominamy piękną Florencję... 😊🇮🇹

Co to jest CLIL?

Wszystkich, którzy nie wiedzą co to jet metoda CLIL i i jakie niesie korzyści w edukacji, zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa pani psycholog Renaty Turlej.

Nauka drugiego języka - CLIL w edukacji

Mowa człowieka jest wytworem życia zbiorowego, a istotne źródło mowy tkwi w konieczności i chęci porozumiewania się ludzi. W odróżnieniu od praczłowieka, który tworzy mowę, dziecko ją przejmuje od środowiska, wśród, którego żyje. Wielką rolę odgrywa tu aktywność uczuciowa otoczenia 1. Niezwykle istotne jest zapewnienie dziecku właściwej stymulacji zmysłów, co wpływa na ich dalszy rozwój i rozwój samego mózgu. Brak bodźców powoduje wygaszanie (stopniowe zamieranie) fragmentów nieaktywnych. Z tego powodu kontakt małego dziecka z określonymi bodźcami wpływa na rozwój predyspozycji, a nawet talentu w danym zakresie. Brak bodźców decyduje o zanikaniu predyspozycji do tego stopnia, że po kilku, kilkudziesięciu latach znacznie trudniej jest nauczyć się czegoś, z czym nie miało się wcześniej kontaktu2. Jednym ze sposobów utrzymania mózgu w dobrej kondycji jest nauka nowych rzeczy w tym nauka języków obcych. W dobie Internetu można się uczyć języka samemu, a następnie otwierać na ludzi w kontaktach bezpośrednich3. Z końcem pierwszego roku życia dziecko rozumie już dużo z tego, co mówią do niego dorośli, samo jednak jeszcze nie mówi4. Jednakże niemowlęta od dnia narodzin żywo reagują na język. Nauka drugiego języka w młodym wieku, może być łatwiejsza niż uczenie się, gdy jest się nastolatkiem lub osobą starszą5. Wbrew opinii nauka dwóch lub więcej języków , ani nie zmniejsza sprawności dziecka, ani nie opóźnia jego intelektualnego rozwoju. Ostatnie badania edukacji dwujęzycznej pokazują, że istnieją poznawcze korzyści płynące z dwujęzyczności, polepszają umiejętności językowe dziecka w obu językach Dwujęzyczność w Stanach Zjednoczonych staje się coraz bardziej powszechna. Dzieci od najmłodszych lat mają kontakt z dwoma językami i mogą bez problemu przyswoić oba języki6. Jeżeli dziecko w okresie prenatalnym oraz wczesnego dzieciństwa ma możliwość słuchania języków obcych, znacznie łatwiej przychodzi mu nauka tych języków w późniejszym czasie7. W trakcie rozwoju mowy dzieci zadają wiele pytań. Te informacje pomagają zgromadzić duży zasób słów, z którego dziecko korzysta w okresie gwałtownego przyrostu słownictwa8. Współczesne nauczanie języków często odnosi się do teorii inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera. Są to inteligencje: lingwistyczna (językowa), logiczno- matematyczna, muzyczna, wizualno-przestrzenna, cielesno- kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna, przyrodnicza. Istotą inteligencji wielorakich jest wyodrębnienie poszczególnych zdolności jednostki, zwrócenie uwagi na indywidualność każdego człowieka. Dlatego ważnym jest , aby w trakcie nauki języka dzieci wykonywały rozmaite zadania: odgrywały role bohaterów (inteligencja interpersonalna), śpiewały piosenki lub powtarzały wierszyki (inteligencja muzyczna), układały wydarzenia w kolejności chronologicznej (inteligencja logiczno- matematyczna)9. Powyższe typy inteligencji ukazują, że każdy człowiek jest istotą uzdolnioną i niepowtarzalną. W opinii psychologów każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione. Rozwój uzdolnień zależy od środowiska wychowawczego i społecznego dziecka, od jego osobowości i posiadanych cech indywidualnych10. Dlaczego już małe dzieci powinny uczyć się języków obcych? Noworodek potrafi rozróżnić wszystkie głoski z każdego języka i jest bardziej wrażliwy na głoski, pozwalające odróżnić jedno słowo od drugiego. W miarę upływu czasu różnicuje tylko te głoski, które występują w jego środowisku. Około drugiego roku życia mózg intensywnie się rozwija. Dziecko może się nauczyć mnóstwa nowych słów, ale głównie przyzwyczaić się do melodii i rytmu brzmienia obcych wyrażeń. Bardzo ważna jest stymulacja środowiska, która powoduje zagęszczenie sieci neuronowej, co jest powiązane z większą łatwością w nabywaniu umiejętności analizowania, zapamiętywania. Ważne jest , aby dzieci podczas przyswajania języków wykorzystywały swoją kreatywność, zdolności artystyczne, wyobraźnię, a to rozwija się zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Mózg ludzki jest stworzony do uczenia się, a nauk języka jest do tego wspaniałą okazją11. Jednym ze sposobów na włączenie języka angielskiego w edukację jest CLIL, Content and Language Integrated Learning (CLIL) tłumaczy się jako „zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe”. Takie kształcenie przygotowuje lepiej do życia w nowoczesnej Europie, ułatwia przyszłą mobilność zawodową, zwiększa motywacje do nauki języka angielskiego12. Nauka języka : poprawia pamięć, pomaga w podejmowaniu decyzji, opóźnia wystąpienie choroby Alzhaimera, poprawia zdolność koncentracji, pobudza wielokierunkową percepcję, rozwija wielozadaniowość, wzmacnia inteligencję kognitywną, czyli umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy i informacji w codziennych sytuacjach, poprawia znajomość języka ojczystego13.


1Kaczmarek L.: Kształtowanie się mowy dziecka. Poznań 1953.

2Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczneia się. Pod (red).W.Sikorskiego.2015r, s.23.

4KaczmarekL. Kształtowanie się mowy dziecka. Poznań 1953.

5Schaffer David R., Kipp Katherine: Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk 2015, s.377

6Schaffer David R., Kipp Katherine: Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk 2015, s.411

7Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczneia się. Pod (red).W.Sikorskiego.2015r, s.29.

8Schaffer David R., Kipp Katherine: Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk 2015, s.377

9Szplit A.: Efektywnie i atrakcyjnie czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego. Kielce 2016, s.39.

10Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczneia się. Pod (red).W.Sikorskiego.2015r, s.119.

11Przegląd edukacyjny;Uczenie się języków obcych w świetle neurobiologii. Renata Frosztęga-Ryszawyhttp://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/PE/PE_2016/pe_artykul_1_nr%203-4_2016.pdf

12Pod(red) Dorota Sikora-Bamasik; Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa 2009.

1 2 3 4
...
6 »