ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 4082718

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Rada rodziców - aktualności

Informacja o dofinansowaniach/Zebranie Rady Rodziców 22.06.2022

Data dodania: 2022-06-13

brak zdjęcia

W nawiązaniu do złożonych wniosków o dofinansowanie nagród na koniec roku szkolnego dla klas szkolnych, proszę o pilne przesłanie skanów deklaracji wpłat na RR, które wypełnialiście Państwo we wrześniu na zebraniu klasowym (e-mai: radarodzicowsp41@gmail.com).
Zgodnie z ustaleniami wypłaty następują w wysokości:
- wpłata na poziomie 76÷100 % - dofinansowanie w wysokości 100 % (10 zł na ucznia)
- wpłata na poziomie 51÷75 % - dofinansowanie w wysokości 75 % (7,50 zł na ucznia)
- wpłata na poziomie 26÷50 % - dofinansowanie w wysokości 50 % (5,00 zł  na ucznia)
- wpłata na poziomie <25 % - brak dofinansowania.
Wpłaty obowiązują w jednej wysokości dla każdej rodziny, tj. 30,00 zł na rok: w przypadku, gdy do Szkoły uczęszcza z rodziny więcej niż jeden uczeń, to składka rozłożona jest na każdego z nich, na zasadzie dwójka uczniów po 15 zł, trójka - po 10 zł. 
Brak takiej deklaracji spowoduje, iż wszystkie dzieci będą liczone w pełnej składce po 30 zł.  

W dniu 22.06.2022 r. planowane jest ostatnie zebranie RR, gdzie będą głosowane wnioski/podania złożone po dniu 07.06.2022 r. 
W dniu 22.06.2022 r. nastąpi zamknięcie finansów RR.
Podania złożone po zebraniu w dniu 22.06.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Zebranie Rady Rodziców 07.06.2022

Data dodania: 2022-05-24

brak zdjęcia

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców w dniu 07.06.2022 o godzinie 17:30, zebranie odbędzie się w SP nr 41.

Zebranie Rady Rodziców 05.04.2022

Data dodania: 2022-01-28

brak zdjęcia

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców w dniu 05.04.2022 o godzinie 17:30, zebranie odbędzie się w SP nr 41.

Zebranie Rady Rodziców 15.03.2022

Data dodania: 2022-01-28

brak zdjęcia

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców w dniu 15.03.2022 o godzinie 17:30, zebranie odbędzie się w SP nr 41.

Zebranie Rady Rodziców 14.12.2021

Data dodania: 2021-11-24

brak zdjęcia

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców w dniu 14.12.2021 o godzinie 17:30, zebranie odbędzie się w SP nr 41.

1 2 »