ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 4082723

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Rada rodziców - uchwały
Lp. Treść uchwały Uchwała w formacie pdf
1 Uchwały w roku szkolnym 2021÷2022
Numer uchwały Temat uchwały Kwota wnioskowana [zł]
1 2021/2022 o przyjęciu bez uwag sprawozdania finansowego RR za rok ubiegły  - 
2 2021/2022 dot. wyboru Prezydium Rady Rodziców  - 
3 2021/2022 dot. wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców  - 
4 2021/2022 o zaopiniowaniu proponowanych dni wolnych od nauki  - 
5 2021/2022 o zaopiniowaniu długości przerw międzylekcyjnych  - 
6 2021/2022 o działalności harcerzy na terenie SP 41  - 
7 2021/2022 o zaakceptowaniu projektu planu finansowego  - 
8 2021/2022 o dofinansowaniu organizacji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 350,00
9 2021/2022 o sfinansowaniu materiałów higieniczno-świetlicowych 2000,00
10 2021/2022 o podniesieniu kwoty dofinansowania do wycieczek szkolnych  - 
11 2021/2022 o podniesieniu kwoty dofinansowania do nagród na zakończenie roku szkolnego  - 
12 2021/2022 o dodatkowym dofinansowaniu do wycieczek szkolnych dla klas, które w ubiegym roku szkolnym z takiego dofinansowania nie skorzystały  - 
13 2021/2022 o uchwaleniu Regulaminu Rady Rodziców  - 
14 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 8A 300,00
15 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 4C 500,00
16 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 7A 500,00
17 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 7B 500,00
18 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 7C 500,00
19 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 2B 500,00
20 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 8C 500,00
21 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 7D 500,00
22 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 8B 300,00
23 2021/2022 o zaakceptowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego   - 
24 2021/2022 o sfinansowaniu zakupu słuchawek 253,60
25 2021/2022 o sfinansowaniu wycieczek dla dzieci w trudnej sytuacji 175,00
26 2021/2022 o sfinansowaniu przedstawienia przedszkolnego  760,00
27 2021/2022 o sfinansowaniu paczek mikołajowych dla dzieci przedszkolnych 5490,00
28 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 8B 500,00
29 2021/2022 o sfinansowaniu nagród w konkursie "Prawa dziecka oczami dziecka" 200,00
30 2021/2022 o sfinansowaniu gier dla uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne 2000,00
31 2021/2022 o wyrażeniu zgody na wykonanie na terenie szkoły zdjęć uczniów przez fotografa  - 
32 2021/2022 o sfinansowaniu zakupu 20 egzemplarzy książki pt."Szeptaki" oraz organizacji spotkań autorskich 580,00
33 2021/2022 o sfinansowaniu zakupu materiałów dot. warsztatów dla dzieci "świece żelowe-pudełka kreatywne" 2250,00
34 2021/2022 o sfinansowaniu teatrzyku dla dzieci pt. Blaszany Bębenek 750,00
35 2021/2022 o sfinansowaniu interaktywnego teatrzyku dla dzieci on-line 3825,00
36 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 1A 500,00
37 2021/2022 o sfinansowaniu nagród w konkursach dla dziewczynek i chłopców 203,94
38 2021/2022 o odmowie zakupu kubków jednorazowych oraz wskaźników hałasu  - 
39 2021/2022 o sfinansowaniu 2 szt. stołów do gry w piłkarzyki  1500,00
40 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 1B 500,00
41 2021/2022 o odmowie zakupu słowników do nauki języków obcych   - 
42 2021/2022 o zakupie strojów sportowych dla klas szkolnych 2400,00
43 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 7C 300,00
44 2021/2022 o dofinansowaniu akcji Dnia Bezpiecznego Internetu 250,00
45 2021/2022 o dofinansowaniu Walentynek 200,00
46 2021/2022 o sfinansowaniu teatrzyku "Szkola pana Kleksa" 780,00
47 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 7D 300,00
48 2021/2022 o sfinansowaniu nagród w konkursie makiet betlejemskich 208,61
49 2021/2022 o sfinansowaniu materiałów higieniczno-świetlicowych 304,63
50 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 2A 500,00
51 2021/2022 o sfinansowaniu zakupów przyborów szkolnych 208,39
52 2021/2022 o odmowie dofinansowania wycieczki szkolnej dla klasy 2A (wykorzystano w ubiegłym roku szkolnym)  
53 2021/2022 o sfinansowaniu zakupu 2 ryz papieru ksero, pomoce naukowe, 4 szt. ćwiczeń (dla dzieci z Ukrainy)  
54 2021/2022 o sfinansowaniu upominków z okazji Wielkanocy 173,00
55 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki dla 6-latków 1200,00
56 2021/2022 o sfinansowaniu atrakcji na Dzień Dziecka 2000,00
57 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 3C 800,00
58 2021/2022 o dofinansowaniu do papieru XERO - 3 uczniów z Ukrainy 100,00
59 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 3B 500,00
60 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 4A 500,00
61 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 7B 300,00
62 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 3A 500,00
63 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 8A 500,00
64 2021/2022 o dofinansowaniu komersu dla klasy 8b 300,00
65 2021/2022 o dofinansowaniu komersu dla klas 8a i 8c 600,00
66 2021/2022 o dofinansowanie nagród w konkursie Dzień Narodów 122,19
67 2021/2022 o dofinansowaniu nagród na koniec roku klasa 2b (22 uczniów) 220,00
68 2021/2022 o dofinansowaniu nagród na koniec roku klasa 8a  
69 2021/2022 o dofinansowaniu nagród na koniec roku klasa 8c (28 uczniów) 280,00
70 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 5b 500,00
71 2021/2022 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 4b 500,00
72 2021/2022 o sfinansowaniu wycieczki dla 2 uczniów 180,00
73 2021/2022 o dofinansowaniu nagród na koniec roku klasa 4b (24 uczniów) 240,00