ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 6334035

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Rada rodziców - uchwały
Lp. Treść uchwały Uchwała w formacie pdf
1 Uchwały w roku szkolnym 2023÷2024
1 Uchwała nr.1 /2023-2024 o zaopiniowaniu proponowanych dni wolnych od nauki
2 Uchwała nr.2 /2023-2024 o działalności harcerzy na terenie SP 41
3 Uchwała nr.3/2023-2024 o przyjęciu Programu Profilaktyczno-Wychowawczego
4 Uchwała nr.4/2023-2024 zaopiniowanie Pani Agnieszki Lanuszny
5 Uchwała nr.5/2023-2024 o zaakceptowaniu projektu planu finansowego
6 Uchwała nr.6/2023-2024 o przyjęciu bez uwag sprawozdania finansowego RR za rok ubiegły
7 Uchwała nr.7/2023-2024 dot. wyboru Prezydium Rady Rodziców
8 Uchwała nr.8/2023-2024 dot. wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
9 Uchwała nr.9/2023-2024 o dofinansowaniu doposażenia Sali klasy 4B
10 Uchwała nr.10/2023-2024 o zmianie regulaminu Rady Rodziców dotyczącego składek klasowych
11 Uchwała nr.11/2023-2024 o dofinansowaniu doposażenia Sali klasy 2B
12 Uchwała nr.12/2023-2024 o dofinansowaniu zajęć Mobilnego Planetarium w przedszkolu
13 Uchwała nr.13/2023-2024 dofinasowanie zajęć przedszkolnych -warsztaty malowania karmników
14 Uchwała nr.14/2023-2024 o zaopiniowaniu pozytywnie przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola
15 Uchwała nr.15/2023-2024 dofinansowanie/doposażenie wg. listy świetlicy Szkolnej
16 Uchwała nr.16/2023-2024 o dofinansowanie Teatru Lalek
17 Uchwała nr.17/2023-2024 o dofinansowaniu dostępu do filmu Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai
18 Uchwała nr.18/2023-2024 sfinansowaniu konkursu na Najładniej ozdobioną klasę na Święta