ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 3638619

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Rada rodziców - uchwały
Lp. Treść uchwały Uchwała w formacie pdf
1 Uchwały w roku szkolnym 2020÷2021
Numer uchwały Temat uchwały Kwota [zł]
1 2020/2021 o przyjęciu bez uwag sprawozdania finansowego RR za rok ubiegły  - 
2 2020/2021 dot. wyboru Prezydium Rady Rodziców  - 
3 2020/2021 dot. wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców  - 
4 2020/2021 o zaopiniowaniu proponowanych dni wolnych od nauki  - 
5 2020/2021 o zaopiniowaniu długości przerw międzylekcyjnych  - 
6 2020/2021 o działalności harcerzy na terenie SP 41  - 
7 2020/2021 o dofinansowaniu organizacji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 350,00
8 2020/2021 o zaakceptowaniu projektu planu finansowego  - 
9 2020/2021 o zaakceptowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego   - 
10 2020/2021 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 3b  - 
11 2020/2021 o sfinansowaniu zakupu słodkości do paczek mikołajowych dla dzieci przedszkolnych 4950,00
12 2020/2021 o dofinansowanie nagród za udział uczniów w konkursie plastycznym "Plac zabawa w jesiennej odsłonie". 138,61
13 2020/2021 o sfinansowaniu zakupu słodkości do paczek mikołajowych dla dzieci przedszkolnych 672,75
14 2020/2021 darowizna celowa na zajęcia warsztatowe w PM 29 1300,00
15 2020/2021 o sfinansowaniu teatrzyku dla dzieci przedszkolnych (18 zł x 172 dzieci) 3096,00
16 2020/2021 o sfinansowaniu zajęć Pani szkiełko  dla dzieci przedszkolnych 1300,00
17 2020/2021 o sfinansowaniu książek dla dzieci przedszkolnych (50 szt. x 6 zł) 300,00
18 2020/2021 o sfinansowaniu materiałów piśmienno-papierniczych do  świetlicy szkolnej 1313,03
19 2020/2021 o sfinansowaniu słodkości dla dzieci przedszkolnych z okazji Wielkanocy 906,61
20 2020/2021 o sfinansowaniu teatrzyków dla przedszkolaków w okresie kwiecień-maj anulowana
21 2020/2021 o sfinansowaniu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach czytelniczych 200,92
22 2020/2021 o sfinansowaniu organizacji Dnia Dziecka w przedszkolu 1900,00
23 2020/2021 o sfinansowaniu zdjęć przedszkolaków 1800,00